Framflyttad start av yogakursen vinter 2020

På grund av de nya restriktionerna kring corona så har starten av vinterkursen flyttats fram och förhoppningen är att kunna börja yinyasaklassen onsdagen den 18/11 och hathayogan söndagen 22/11.

Löpande information och bekräftelse på kursstart kommer att meddelas alla deltagare och även finnas här på hemsidan.

Hoppas vi snart får ses på yogamattan igen!

Caroline